?

Log in

No account? Create an account
 
 
26 May 2012 @ 03:13 pm
icon post 011  
69 - Katawa Shoujo
33 - Princess Tutu
20 - Puella Magi Oriko Magica
14 - Shuffle!

I've got a giantly huge Madoka post coming up. Yay insomnia.

Previews:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Katawa Shoujo


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69


Princess Tutu


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33


Puella Magi Oriko Magica


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20


Shuffle!


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14
 
 
 
Marek: Katawa Shoujo: Hanako / Libraryluinthoron on May 27th, 2012 09:31 am (UTC)
Taking some KS again, thank you! ^_^